MALÝ GAZDA

Logotyp a dizajn obalov pre farmárske jogurty. Klient: Minimliekareň Malý gazda

MALÝ GAZDA

Logotyp a dizajn obalov pre farmárske jogurty. Klient: Minimliekareň Malý gazda

Rak