PETER MAY: SKÁLA

Dizajn obálky a typografická úprava. Klient: Host

Rak