JÚLIUS SATINSKÝ: EXPEDÍCIE 1973-1982

Dizajn obálky a typografická úprava. Klient: Slovart


 

JÚLIUS SATINSKÝ: EXPEDÍCIE 1973-1982

Dizajn obálky a typografická úprava. Klient: Slovart


 

JÚLIUS SATINSKÝ: EXPEDÍCIE 1973-1982

Dizajn obálky a typografická úprava. Klient: Slovart


 

JÚLIUS SATINSKÝ: EXPEDÍCIE 1973-1982

Dizajn obálky a typografická úprava. Klient: Slovart


 

Rak